Plannen, plannen, plannen!

notesIn het schrijfprocesonderzoek is het allang bekend, maar ik wil het hier graag nog even voor het voetlicht brengen: het belang van zorgvuldig plannen voordat men aan het formuleren van een tekst begint!

Een schrijfproces waarin deze fase is overgeslagen levert niet zelden veel problemen op. De teksproducten die hieruit voortkomen laten zich meestal gemakkelijk herkennen: de minder duidelijke of soms zelfs chaotisch opgebouwde teksten. De tekstdelen afzonderlijk kunnen nog wel goed en helder zijn geformuleerd en de tekst in zijn geheel kan wel alle relevante informatie bevatten, maar van enige soepele overgang of duidelijke samenhang tussen die tekstdelen is geen sprake, of de volgorde waarin deze worden gepresenteerd is niet logisch. Zonde, want in potentie is er een interessant verhaal dat verteld moet worden.

Afbeelding: Jez Nicholson

Tijd nemen voor het maken van een goed tekstplan (juist als je als tekstschrijver weinig tijd hebt!) voorkomt veel ellende en frustratie, en kan ervoor zorgen dat het formuleren van de tekst zelf minder moeite en tijd kost!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Geef antwoord op de volgende vraag zodat we zeker weten dat je een persoon bent *