Artikel over hoogbegaafdheid en onderpresteren

Hoogbegaafdheid is in het hedendaagse onderwijs een algemeen herkend en erkend kenmerk van leerlingen. Diverse scholen voor voortgezet onderwijs hebben in de afgelopen jaren uiteenlopende maatregelen getroffen om beter aan te sluiten bij de behoeften van deze leerlingen. Deze inspanningen leiden niet vanzelfsprekend tot succes. De ervaringen van hoogbegaafde leerlingen die door onderpresteren in een negatieve spiraal terecht kwamen, tonen overduidelijk aan dat passend onderwijs en gerichte begeleiding ook voor deze categorie een maatschappelijke noodzaak is. Om die reden is in 2004 bij CPS het project BegaafdheidsProfielScholen gestart. Het doel van dit door het ministerie van OCW gestimuleerde project was de totstandkoming van een landelijk dekkend netwerk van scholen in het voortgezet onderwijs die hoogbegaafde leerlingen effectief bedienen. Momenteel zijn er 22 gecertificeerde begaafdheidsprofielscholen, verspreid over heel Nederland. Daarnaast hebben zich in korte tijd al 10 aspirantscholen aangemeld bij de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS).

Op de conferentie presenteren de Begaafdheidsprofielscholen hun ervaringen en resultaten aan het onderwijsveld.

Bron: CPS: Onderwijsontwikkeling en advies

Rosetta Lingua heeft een deel van de teksten voor het Conferentieboek over de Conferentie van BegaafdheidsProfielScholen verzorgd, die in 2013 plaatsvond in Amersfoort. Tijdens dezeĀ landelijke conferentie voor schoolleiders en docenten in het voorgezet onderwijs hebben alle Begaafdheidsprofielscholen een workshop of presentatie gegeven, met als overkoepelend thema: Onderpresteren bij hoogbegaafde leerlingen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Geef antwoord op de volgende vraag zodat we zeker weten dat je een persoon bent *