5e landelijke daltonstudentencongres: Dalton is weten waarom je onderwijst

13 maart 2013 vond alweer voor de vijfde maal het landelijke daltonstudentencongres plaats, dat een mooie gelegenheid vormde voor dalton-studenten van PABO’s uit het hele land om samen te komen en hun bevindingen en ervaringen op het gebied van dalton(basis)onderwijs met elkaar te delen, en discussies te voeren over hoe dit type onderwijs zich verder zou moeten ontwikkelen. De organisatie van het congres was in handen van het Dalton Netwerk Opleiders (DNO), het landelijke overlegorgaan van daltonopleiders-en adviseurs.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Doelgericht oefenen binnen daltononderwijs: de weg naar succes

Het Congres werd geopend door Patrick Sins, lector Daltononderwijs en Onderwijsvernieuwing bij de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion Hogescholen te Deventer. Hij stelde daarbij het bestaan van talent ter discussie: niet talent, maar doelgericht oefenen brengt mensen tot ongekende prestaties. Leerkrachten zouden volgens hem hun leerlingen voldoende tijd en ruimte moeten bieden om dit doelgericht oefenen mogelijk te maken. Juist Helen Parkhurst, de grondlegster van de dalton-methode, heeft hiervoor in haar onderwijssysteem de nodige ruimte ingebouwd. Hierdoor kunnen leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig, en/of in samenwerking met andere leerlingen, bepaalde vaardigheden verder ontwikkelen, waarbij herhaling mogelijk is.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Actuele issues binnen het daltononderwijs

Na de opening konden de PABO-studenten diverse workshops volgen over verschillende actuele issues en thema’s binnen het huidige daltononderwijs in Nederland. Een greep uit de opvallendste conclusies, kennis, en discussies die ik heb mogen optekenen tijdens deze dag:

  • De 6 pijlers binnen het daltononderwijs (Vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid, Samenwerken, Effectiviteit en Doelmatigheid, Reflectie en Borging) bieden de leerkracht voldoende gelegenheid om extra aandacht en begeleiding te geven aan de individuele leerling (met zijn eigen, unieke behoeftes). Hieruit volgt dat elk type leerling in theorie geschikt zou moeten zijn voor dit onderwijs. OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Een daltonproof -rapport bevat niet alleen cijfermatige oordelen over de ontwikkeling van een kind binnen een schoolvak, maar ook een kwalitatieve beschrijving van wat de leerling nu precies heeft geleerd (bijvoorbeeld het taalkundig kunnen ontleden van een zin), en een samenvatting (bijvoorbeeld verwerkt in een grafiek) van het aantal leerdoelen dat een leerling heeft behaald.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Een aantal daltonscholen heeft wel de uiterlijke kenmerken (in het klaslokaal) van een daltonschool, maar heeft de filosofie van Parkhurst (nog) niet op een dieper niveau geïntegreerd in haar onderwijs. En dé daltonschool bestaat overduidelijk niet: veel daltonscholen geven hun eigen invulling aan de 6 genoemde Daltonpijlers.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) heeft veel raakvlakken met het daltononderwijs. Deze twee onderwijsvormen zouden goed gecombineerd kunnen worden, en dit wordt zelfs zeer wenselijk geacht: OGO kan met zijn kindgerichte aanpak dalton weer terug naar de basis brengen (aandacht in huidige daltononderwijs dreigt nu soms teveel uit te gaan naar alleen het organiseren van de didactiek), terwijl daltonelementen de nodige structuur in het OGO kunnen brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Geef antwoord op de volgende vraag zodat we zeker weten dat je een persoon bent *