De 5 sterke punten van Jenaplan-onderwijs

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInmiddels heb ik voor mijn gids over de verschillende traditionele vernieuwingsscholen een bezoek gebracht aan de Dr. Schaepmanschool in Barendrecht en Ridderkerk (Jenaplanschool) en gesproken met directeur Rien van den Heuvel. Op basis hiervan zie ik 5 sterke punten van het Jenaplan-onderwijs:

 

Afbeelding: Klaslokaal in Dr. Schaepmanschool (Judith Evertse)

Ondernemende en verantwoordelijke leerlingen

Het Jenaplan-onderwijs brengt leerlingen het belang bij om ondernemend te zijn, te blijven reflecteren, zichzelf te presenteren (in de kring bijvoorbeeld) en te verantwoorden, eigenschappen die erg van pas kunnen komen als voorbereiding ‘voor een samenleving waarvan we nog niet weten hoe deze er over 5 jaar uitziet..’ (Rien van den Heuvel)

Gericht op het individuele kind

Het onderwijs is in principe geschikt voor elk type kind, juist omdat er naast de gezamenlijke leeractiviteiten veel oog is voor het individuele kind en zijn/haar vaardigheden en interesses.

Grote inbreng in leerproces van het kind zelf

Er wordt naar gestreefd het kind veel inbreng in zijn/haar eigen leerpoces te geven:dit zie je bijvoorbeeld ook terug tijdens de rapportbespreking, waarbij zowel de ouders, de leerkracht(en) als de leerling zelf aanwezig zijn.

Idealistische grondslag

Jenaplanconcept wil kinderen niet alleen kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook betere burgers van ze maken (In onderwijs kun je niet niet-opvoeden, aldus Rien van den Heuvel).

Grote rol voor de ouders

De grote rol die de ouders toebedeeld krijgen binnen het onderwijs van hun kinderen: zo mogen ouders hun kinderen aan het begin van elke schooldag zelf naar de klas brengen, zodat er een soepele overdracht mogelijk is tussen ouder en leerkracht. Bij sommige ‘verslagkringen’ waarin kinderen hun leerresultaten en bevindingen presenteren worden ouders uitgenodigd om deel te nemen, en er worden geregeld ouderochtenden georganiseerd. Er zijn veel ouders actief die groepjes leerlingen binnen de school ondersteunen of instrueren bij de uitvoering van aanvullende activiteiten of projecten.

Meer weten over het Jenaplan-onderwijs of andere onderwijsvernieuwingsscholen? Binnenkort komt er een e-book van mijn hand uit met daarin een beschrijving van alle traditionele onderwijsvernieuwende stromingen (Montessori, Jenaplan, Dalton, Freinet en vrijeschool), en hun overeenkomsten en verschillen.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Geef antwoord op de volgende vraag zodat we zeker weten dat je een persoon bent *