Engels in het basisonderwijs: de stand van zaken

Modern English lessons kleinHet ligt voor de hand dat Engels op de basisschool inmiddels een stevig verankerde plaats heeft, zeker met het oog op de verregaande globalisering die heeft plaatsgevonden, en het groeiende gebruik van Engels als voertaal binnen Nederlandse universiteiten en middelbare scholen. Je zou in ieder geval verwachten dat er meer tijd en aandacht aan dit vak wordt besteed dan in mijn eigen basisschoolperiode. Ik en mijn medeleerlingen kregen pas vanaf groep 7 slechts een uurtje per week les van onze eigen meester, waarbij we strak de lesmethode volgden. Meer dan een schamele verrijking van onze woordenschat leverde het niet op, in mijn herinnering..

Afbeelding: Romana Klee

 

De kleine rol van het Engels

Er lijkt niet veel veranderd te zijn op de meerderheid van de basisscholen. Onderzoek uit 2011 van SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) wijst uit dat er gemiddeld 45 minuten per week in de bovenbouw wordt besteed aan onderwijs in Engelse taalvaardigheid, en de meeste scholen (66%) starten er pas in de bovenbouw mee: slechts een klein aantal begint in groep 5/6 of eerder, in de onderbouw (op de zogenaamde vvto (vroeg vreemdetalenonderwijs)-scholen). Het Engels wordt nog altijd voornamelijk gedoceerd door de eigen leerkracht, die meestal onvoldoende is toegerust is om de Engelse lessen te geven: bij meer dan de helft van de leerkrachten maakte onderricht in het Engels namelijk geen deel uit van de vooropleiding. Ruim de helft gebruikt overwegend het Nederlands om les te geven ‘over’ het Engels.

Concretere doelen

De breed geformuleerde kerndoelen voor het basisonderwijs geven basisscholen volop de ruimte om hun eigen invulling aan het vak Engels te geven, wat grote verschillen in kwaliteit kan opleveren. De alomtegenwoordigheid van het Engels (als voertaal) maakt het echter noodzakelijk om de leerlingen al op jonge leeftijd op een zo effectief mogelijke wijze met deze taal in aanraking te brengen. Een concretere beschrijving van kerndoelen zou scholen kunnen ondersteunen, zonder dat zij hun vrijheid verliezen om het Engelse onderwijs op hun eigen wijze uit te voeren. Al was het maar om tot een betere aansluiting van het primair onderwijs met het voortgezet onderwijs te komen (waar Engels immers een kernvak is!).

Spelenderwijs Engels leren in de onderbouw

Tegelijkertijd is het goede nieuws dat een groeiend aantal scholen ervoor kiest om vroeger Engels aan te bieden aan hun leerlingen, soms zelfs vanaf groep 1. Op deze scholen wordt het Engels meestal meer spelenderwijs aangeboden, en als voertaal in de les gebruikt. Hiermee kan maximaal ingespeeld worden op de taalgevoeligheid die kinderen juist in deze vroege basisschoolperiode nog bezitten, waardoor zij een vreemde taal spelenderwijs kunnen oppakken.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Geef antwoord op de volgende vraag zodat we zeker weten dat je een persoon bent *