Scholenkeuze.nl

Rosetta Lingua heeft meegeschreven aan de teksten voor het Basisonderwijs-gedeelte van de website Scholenkeuze.nl, waarop diverse gegevens over basisscholen in Nederland te vinden zijn, zoals de CITO-scores, het aantal leerlingen, de locatie, en de oordelen van ouders die een school al bezoeken. Judith Evertse heeft op Scholenkeuze.nl de teksten over de verschillende typen basisscholen voor haar rekening genomen.

Jeroen Schutz, oprichter en directeur van Scholenkeuze.nl over de werkzaamheden die Judith Evertse voor de website heeft verricht:

Judith heeft voor Scholenkeuze.nl fantastisch werk geleverd. Zij heeft voor de site teksten geschreven en heeft laten zien dat ze in staat is om de juiste ‘toon’ te vinden. Dat, gecombineerd met haar inhoudelijke kennis over onderwijs, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vele positieve reacties van ouders en scholen. Wij zijn ronduit tevreden en kunnen Judith van harte aanbevelen!

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Geef antwoord op de volgende vraag zodat we zeker weten dat je een persoon bent *