Jaarplan project Stimulering LOB (VO-Raad)

logo-voraad

Rosetta Lingua is betrokken geweest bij de totstandkoming van het jaarplan van het project Stimulering LOB van de VO-Raad. De projectmedewerkers hebben gesprekken gevoerd met verschillende instellingen voor voortgezet onderwijs over de inrichting van Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding (LOB) op hun school. … Lees meer

Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Examen

Onderwijsinnovatieprogramma Toetsing en Toetsgestuurd Leren SURF heeft projecten ondersteund waarin hogescholen en universiteiten hebben samengewerkt aan het ontwikkelen en inzetten van digitaal toetsen, binnen het innovatieprogramma Toetsing en Toetsgestuurd Leren. Rosetta Lingua heeft de teksten voor de Toetsing en Toetsgestuurd Leren-flyer geschreven, waarin de verschillende … Lees meer

SURFfoundation

    SURFfoundation initieert, stimuleert en regisseert ICT-vernieuwingen in het hoger onderwijs. Voor deze organisatie heeft Rosetta Lingua verslag gedaan van de Special Interest Netwerkdag die dit voorjaar is gehouden, en een bewerking gemaakt van het verslag van de internationale … Lees meer