Jaarplan project Stimulering LOB (VO-Raad)

logo-voraad

Rosetta Lingua is betrokken geweest bij de totstandkoming van het jaarplan van het project Stimulering LOB van de VO-Raad. De projectmedewerkers hebben gesprekken gevoerd met verschillende instellingen voor voortgezet onderwijs over de inrichting van Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding (LOB) op hun school. … Lees meer